Fordele

Version 3 fordelene er overordnet set, at ASPECT4 med denne version har taget et mægtigt stort skridt mod en fremtidig ERP-løsning, som er meget mere medlevende og proaktivt i forhold til branchernes forretningsmæssige udfordringer. Effektiv og sikker afvikling af samhørende forretningsprocesser er alfa og omega for opretholdelse og udvikling af konkurrencekraft. ASPECT4 stiller sig til rådighed i mødet med udfordringerne.

Vigtige nøgleord er

  • "Ease-of-collaboration"
  • "Ease-of-use"
  • "Ease-of-business-integration"

Den øgede integration indenfor ASPECT4 giver desuden de helt kontante fordele, at ASPECT4 QueryManager og centrale dele af ASPECT4 BusinessConnector nu indgår i basispakkerne,og dermed er uden selvstændig licens!