ASPECT4 Business Connector

ASPECT4 Business Connector er et effektivt værktøj, hvis formål er at tjene til en lettere, hurtigere og mere effektiv integration af ASPECT4 med andre systemer. Andre systemer, kan være inhouse, hvor formålet er at integrere virksomhedens totale værdikæde uden de ulemper og omkostninger, som følger at ikke integrerede ø-løsninger.

På lige fod optræder formål nummer to, som er at integrere virksomhedens processer med eksterne processer i andre virksomheder. Det kan være alt fra simpel elektronisk dokument og dataudveksling til sammensmeltning af ERP-processer gennem web-services. Her taler vi altså om integration til outhouse systemer med henblik på optimering af den forsyningskæde, som systemerne er en del af.

Business Connector benytter sig af et adaptor-begreb, hvor forskellige adaptorer sættes sammen til en teknologisk integrationsløsning indenfor de klassiske integrationsdiscipliner udlæsning af data, konvertering af data, mapning af data, transport af data og indlæsning af data.