ASPECT4 DocManager

DocManager samler ASPECT4's print-, rapport- og dokumentkoncept. Hvor ASPECT4 Business Connector er rettet mod elektronisk udveksling af data mellem systemer, så retter ASPECT4 DocManager spotlyset mod de læsbare dokumenter, som er beregnet til visuel præsentation.

I konceptet indgår også

  • DocDesigner til individuel formulartilpasning.
  • DocExchanger til afsendelse af dokumenter via fax eller e-mail
  • DocOrganizer til elektronisk arkivering og fremfinding af dokumenter.

Udskrifter i ASPECT4 kan tilrettes, så de får et udseende og et indhold, der passer til virksomheden og modtageren. Udskrifter designes og tilpasses uden programmering. Skrifttype, skriftstørrelser, farver, grafiske komponenter, streger, rammer og mange andre ting kan tilpasses individuelt.