ASPECT4 QueryManager

QueryManager er et stærkt forespørgsels- og rapporteringsværktøj, som lader slutbrugeren trække et nøjagtigt dataudsnit ud af ASPECT4 databasen. Dataene kan evt. kombineres med andre data og et målrettet output kan dannes – enten på skærm, papir, som pdf-fil, som Excel-regneark, som csv-tekstfil eller xml-dokument. Rapporter kan formatteres så overblik og anvendelse optimeres

Med version 3 har QueryManager bevæget sig fra at læne sig op ad Query/400 til en langt mere intuitiv og lettilgængelig brugergrænseflade. Dette giver en nemmere tilgang til query oplysninger og optimerer arbejdsgangene omkring vedligeholdelse af queries.

Se snapshots fra ASPECT4 QueryManager