ASPECT4 - Eksempler på workflows

Workflows kan være automatiserede processer, som igangsættes af overvågningsapplikationer. Overvågningen kan evt. være defineret som afvigelsesrapporter i QueryManager.

Workflows kan også være en serie af proces- eller opgavetrin, som hører til en bestemt opgave, hvor det er væsentligt at styre opgavens status, fremdrift og organisatoriske tilhør.

Imellem disse arketyper findes der en stor variation af andre workflow typer, som er kendetegnet af forskellig former for igangsættelsesmekanisme, procestrin, procesforgreninger, procesbetingelser og meget andet.

Eksempler på workflows:

  • Indsættelse af manglende informationer på stamdata
  • Reaktion på for sen modtagelse af vareleverancer
  • Opfølgning på produktsortiment med lav lageromsætning
  • Procedurer ved indhentning af kreditvurdering
  • Styring af indhentning og indtastning af data ved oprettelse af nyt produkt
  • Styring af kontroller ved udarbejdelse af leveringscertifikater
  • Administration af shipping og fortoldning ved import af varer
  • Routing og forædling af kontaktoplysninger for kunder