ASPECT4 Workflow Management

Traditionelt fører ERP-systemer en meget "tilbagelænet" tilværelse som relativt passive værktøjer for en hektisk og dynamisk organisation.

Organisationen er sikkert kendetegnet af massevis af rutiner, processer og arbejdsgange, som måske højest er beskrevet på overordnet niveau i diverse håndbøger. Andre rutiner er nærmere indgroede vaner, hvis liv og eksistens hænge nøje sammen med udvalgte nøgleressourcer.

Der bruges stadig massevis af post'its, blanketter og uformelle informationsoverdragelser. E-mail har overtaget en stor del af informationstransporten, men det er karakteristisk at fremdrift og struktureret opgaveoverdragelse stadig overlades til enkeltpersoner. I det spil opfattes ERP-systemet nok som værktøj, men et passivt et af slagsen – det er bestandigt den enkelte bruger, som på baggrund af blanketter, e-mails, huskesedler eller kalenderalarmer skal foretage sig noget i systemet for at drive opgaven fremad – mere eller mindre ustruktureret.

ASPECT4 introducerer Workflow Management som en integreret del af ERP- og forretningsprocesser. Grundlæggende set er idéen at overlade identifikations-, styrings- og opfølgningsopgaven omkring sammenhængende forretningsprocesser til ASPECT4.

En gang modelleret til konkrete, praktiske aktivitets- og opgaveforløb kan workflows repeteres i det uendelige. Generering af opgaveforløb, advisering af opgaver, opgaveinstruktion, overvågning af deadlines og meget andet overtages af ASPECT4, som oven i købet kan indplacere informationer, der opsamles i løbet af workflow'et det rette sted i ERP-systemet.

Se eksempler på workflows

Læs mere om Workflow Management