Historien

Forløbet omkring design og produktion af ASPECT4 version 3 har været en vidtforgrenet operation med mange faser. En samlet operation, som i særkende har været den største udviklingsmæssige indsats i ASPECT4's historie.

I forløbet har der været brugt mange kræfter på forberedende faser, herunder identifikation af branchetendenser, situationsvurdering, vurdering af fremtidsscenarier, konkurrentanalyser, kundedialog og brugerdialog. Idéer, ønsker og krav er blevet vurderet, prioriteret, konsolideret og afprøvet under eksperimentformer.

Herfra er de konsoliderede temaer gået videre til dekomponering i konkrete løsningsforslag, hvortil design og specifikationer er udarbejdet.

Efter produktion er gået et intensivt forløb med aftestning, systemtest, driftstest og pilottest. Samtidig er gennemført en række deployment aktiviteter, herunder pakkertering, konsulentuddannelser, dokumentation og forskellige beskrivelser.