ASPECT4 Business Adaptors

ASPECT4 Business Adaptors er et sortiment af færdiggjorte forbindelsesled mellem inhouse ASPECT4 meddelelser/dokumenter og forskellige outhouse udgaver af samme, principielle meddelelse/dokument.

ASPECT4 Business Adaptors anvendes, når forskellige systemer ikke taler i helt samme sprog, men anvender forskellige "dialekter". Business Adaptor sørger for en fuldstændig og utvetydig "oversættelse mellem dialekter", så samme inhouse meddelelse/dokument kan fremsendes i forskellige formater, f.eks. som XML, EDI elle CSV.

På tilsvarende vis sørger Business Adaptor for indslusning og mapning af oplysninger til rette ASPECT4 format – uanset om det indkomne format måtte være XML, EDI eller CSV.