HRM.

ASPECT4 HRM er rettet mod styring af personaleressourcer, herunder effektiv administration af løn- og HR-opgaver. ASPECT4 HRM kan anvendes som enkeltstående løsning med åbne snitflader mod økonomi- og datafangstløsninger, f.eks. projekt/sagsstyring eller tilsvarende.

Som et led i en samlet ASPECT4 løsninger er ASPECT4 HRM naturligvis fuldt integreret.

Der er fuld understøttelse af dataudveksling med offentlige myndigheder, interesseorganisationer og betalingsformidlere. Serviceaftaler sikrer ajourføring i forhold til dansk og norsk lovgivning. Forskellige former for elektronisk løsnseddel understøttes også.

Human Ressource Management deler medarbejder- og organisationsoplysniner med lønmodulet.

HRM delen benytter tillige en Domino platform til en række dokumentationsopgaver indenfor kompetencestyring, kvalifikationsstytring og rekruttering.

Læs mere om EG's komptencer indenfor HRM.