Brancheløsninger.

En ASPECT4 løsning er sammensat af fælles moduler samt helt målrettede branchemoduler. Med hensyn til branchemodulerne er der ikke tale om generiske funktioner, der indskrænkes til en bestemt brug ved parameterindstillinger, men derimod fuldtonede og fuldt fokuserede specialmoduler, der udvikles og serviceres 100% mod et bestemt branchesegment – og kun med fokus på denne branches aktuelle og fremtidige forretningsmæssige udfordringer.

Et særkende er, at EG's salgs-, konsulent- og serviceorganisation for ASPECT4 tilsvarende er opdelt, målrettet og fokuseret i udvalgte ASPECT4 branchesegmenter.

I tillæg hertil indgår der I en ASPECT4 løsning en række fælles komponenter og moduler, som dækker fælles processer og funktioner på tværs af brancher. Hertil hører også teknologiske fundamenter og systemadministration.