Funktioner

ASPECT4 er solidt forankret i skandinaviske forretningstyper og forretningsmodeller. Gennem mange år er ASPECT4 opbygget og fintunet mod de styringsbehov, som man typisk finder her.

Grundlæggende set er ASPECT4 orienteret mod effektiv virksomhedsstyring med fokus på værdikæde- og procesbetragtninger. ASPECT4 indeholder således et stort udbud af funktioner rettet mod primære forretningsprocesser indenfor intern og ekstern logistik samt service, herunder marketing, kundeservice, ordreafvikling, distribution, fremstilling, forsyning og servicering.

I tillæg hertil anvendes ASPECT4 også til styring af støtteprocesser indenfor økonomi, finans og human ressource management.

ASPECT4 sigter mod komplet styring. Se også om brancheløsninger. Heri indgår styring af interne processer selvfølgelig med stor vægt. Desuden er en meget stor del af ASPECT4 rettet mod ekstern styring i forsyningskæder. Business Integration er central nøgleord i ASPECT4 implementeringer.