Juridisk Information

EG A/S tilbyder alene denne hjemmeside som en service- og informationskilde. Oplysninger på hjemmesiden kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning om vores produkter og ydelser, og afgivelse af oplysningerne skaber ikke et aftaleforhold til EG A/S.

Oplysningerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men EG A/S fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.

Med henblik på læsning af indholdet på hjemmesiden kan dele af hjemmesiden downloades eller gemmes midlertidigt. Enhver anden brug, herunder gengivelse, permanent lagring eller videregivelse af indholdet på hjemmesiden, er ikke tilladt uden EG A/S forudgående skriftlige samtykke.

© 2009 EG A/S